Samenwerking verschillende partners in de keten

De Zuivelmakers en Lebo geloven er in dat een duurzame aanpak alleen kan werken als alle schakels in de keten daarvoor de juiste inspanningen doen. Hiervoor is een nauwe samenwerking noodzakelijk. In 2011-2012 lag de focus binnen ‘Duurzame Weidezuivel’ met name op de boeren als leveranciers van de melk, aangezien melk het belangrijkste ingrediënt voor onze producten is. Vanaf 2012 werken we met ook andere leveranciers, zoals verpakkingsleveranciers en grondstofleveranciers nauwer samen in ons verduurzamingsproces. Thema’s als fairtrade en de keuze voor grondstoffen staan vooral centraal staan. Voor het transport van de producten van De Zuivelmakers naar de winkels toe wordt samengewerkt met Speksnijder Transport in Bodegraven. Zij hebben zich gecommitteerd aan de ’Lean and Green’-aanpak, wat onder andere inhoudt dat zij binnen 5 jaar haar CO2 uitstaat wil reduceren met 23%.

Doelstellingen leiden tot actie

Om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken, zijn we van mening dat het essentieel is om met doelstellingen te werken en deze te monitoren. Dit doen we ook met onze boeren. Omdat elk bedrijf verschillend is en de boer als ondernemer zelf weet waar hij het best verandering in zijn bedrijf kan realiseren, werken we met individuele doelen die de veehouders zelf formuleren. Ieder jaar wordt er in samenwerking met experts door de boer een persoonlijke doelstelling geformuleerd op het gebied van Kringloop / biodiversiteit, Weidegang en Koewelzijn. Deze wordt in de groep met de boeren gepresenteerd. De doelstellingen worden aan het einde van het jaar ook getoetst. Er wordt aan deze doelstellingen gewerkt naast de centrale inhoud van het programma. 

Eerlijke prijs

Om te verduurzamen moeten inspanningen worden verricht en we menen dat hier ook de juiste beloning tegenover moet staan. De boeren krijgen daarom ook een extra toeslag op de marktconforme melkprijs. Deze toeslag is gekoppeld aan hun prestaties op het gebied van de behaalde melkkwaliteit, weidegang, deelname aan het programma en het behalen van de doelstellingen. In totaal kan men 2,15 cent per liter melk extra verdienen. Echter, voor de gehele keten geldt dat duurzamere alternatieven vaak gepaard gaan met investeringen en dus een hogere kostprijs. Omdat is gebleken dat veel consumenten nog kritisch zijn tegenover hogere verkoopprijzen kiezen we ervoor met 'Duurzame Weidezuivel' om stap voor stap verandering in gang te brengen, zodat de overgang voor ons als (kleine) onderneming, maar ook voor onze afnemers en leveranciers te overzien is.