Wilfred Boere is als boerenzoon begonnen met het melken van koeien en heeft 10 jaar geleden het bedrijf van zijn vader overgenomen. Hij melkt nu 65 koeien. Naast de koeien zijn er ook 3 schapen op de boerderij.


Wilfred levert, net zoals zijn vader, een zeer goede kwaliteit melk. Door de extra beloning voor de goede kwaliteit en de kleinschaligheid heeft Wilfred er voor gekozen om aan De Zuivelmakers te leveren. Ook vindt hij het belangrijk dat er naar hem wordt geluisterd.


Het landschap vindt Wilfred erg belangrijk. Hij doet er dan ook alles aan om het echte 'boerenlandschap' te blijven behouden. Naast de koeien zoveel mogelijk in de wei te laten lopen, zorgt hij ervoor dat de weidevogels voldoende ruimte en beschutting hebben. Ook behoudt hij de zogenaamde 'pestbosjes' op zijn weilanden.

Dit doen wij aan duurzaamheid:


  • Een comfortabele stal met waterbedden en ruime en voldoende ligplekken

  • Energiebesparende maatregelen voor het terug koelen van de melk

  • De koeien hebben een hoge gemiddelde leeftijd (5 jaar t.o.v. 3 jaar gemiddeld in Nederland)

  • De koeien gaan iedere lente weer lekker de wei in

  • Een goede stikstofbenutting

  • Zorg voor het ‘boerenlandschap’

  • 154 zonnepanelen, de energie die gebruikt wordt wekken ze allemaal zelf op

Bijzonderheden op de boerderij:


  • Al 32 jaar eersteklas melk

  • Een 100.000 liter koe, Marta 237 (ook de oudste en favoriete koe)

  • De boerderij is een grondgebonden bedrijf

Onzeveehouders

Siem Scherpenzeel
Familie van der Scheer
Familie van der Louw
Bert van der Ham
Dick Vink
VOF Verlaan-Oskam
Wilfred Boere
Jan van Beek
John Benschop
Familie Lekkerkerker
Cor van Zuijlen