Weidegang

Alle koeien van onze boeren lopen in het voorjaar en zomer zo lang mogelijk buiten in de wei. We geloven er in dat de koeien zich het lekkerst voelen als ze zich vrij in de wei kunnen lopen, liggen en hun natuurlijk graasgedrag kunnen vertonen. In 2012 hebben we in overeenstemming met onze boeren de minimale norm voor weidegang verhoogd naar 130 dagen, 8 uur per dag, maar er wordt gestreefd naar 150 dagen, 8 uur per dag. Onze boeren hebben in 2014 aan Farmwalk deelgenomen. Met een weidecoach zijn een aantal workshops door het jaar heen uitgevoerd met als doel nog beter te kunnen weiden. Dit wordt nu jaarlijks opgefrist door 1 workshop. 

Koewelzijnworkshops

Om nog beter voor de koeien te kunnen zorgen, helpen we onze boeren door het aanbieden van minimaal 3 workshops per jaar. De boeren krijgen dan van diverse experts de laatste informatie en praktijkvoorbeelden te horen om de leefomgeving en de behandeling van de koeien te verbeteren. 1 keer per jaar staat het thema ‘koewelzijn’ centraal. In samenwerking met de dierenarts die het KoeKompas afneemt wordt het thema gekozen. Voorbeelden van thema’s zijn: de natuurlijke weerstand van de koe, kalveropfok en de duurzame koe, wat vaak complexe onderwerpen zijn, maar zeer belangrijk voor het welzijn van de koe. 

 

KoeKompas

Het aansturen van een boerenbedrijf is niet zo eenvoudig als het soms lijkt. Er zijn zeer veel factoren aanwezig die van invloed kunnen zijn op het wel- en wee van de veestapel. Het Koekompas is een instrument dat de boer helpt om in één overzicht te zien wat hij nog kan verbeteren voor het koelwelzijn. Koeien die goed in hun vel zitten worden ouder en zijn minder vaak ziek. Het Koekompas meet hoe het is gesteld met het dierenwelzijn op een boerderij. Aan de hand van een checklist beoordeelt de boer samen met een speciaal getrainde dierenarts  onder meer de stal en het voer. Ook wordt er kritisch naar de koe zelf gekeken. Bijvoorbeeld heeft de koe geen wondjes en is haar vacht mooi glanzend. Het resultaat van de checklist is een score op zes onderdelen. Met deze score heeft de boer aanknopingspunten om het dierenwelzijn verder te optimaliseren. Al onze boeren laten sinds 2012 het Koekompas 2 keer per jaar uitvoeren en stellen aan de hand van dit instrument verbeterplannen op voor het aankomende jaar, welke vervolgens geëvalueerd worden. Dit gebeurt tot nu toe altijd door dezelfde dierenarts waardoor er een vertrouwensrelatie is ontstaan tussen de boer en de dierenarts. Kijk hier voor meer informatie over het Koekompas.

Antibiotica

De laatste jaren wordt er binnen de zuivelsector zeer serieus gekeken naar het antibiotica gebruik bij dieren. In verhouding tot andere agrarische sectoren valt het antibiotica gebruik bij melkvee relatief mee. Echter, om te voorkomen dat bepaalde ziekteveroorzakende bacteriën resistent kunnen worden tegen belangrijke antibiotica door veelvuldig en onnodig gebruik, stimuleren we als zuivelproducent verantwoord medicijngebruik onder onze boeren. Dit betekent minder, beter en transparant. Vanaf januari 2012 zijn alle veehouders verplicht een één op één relatie aan te gaan met hun dierenarts. Dit betekent dat ze exclusief samenwerken met één dierenartspraktijk, die ook hun medicijngebruik precies monitort. Hierbij wordt zeer nauwkeurig gekeken welke medicijnen, waaronder antibiotica, worden gebruikt. Door middel van de workshops en het Koekompas wordt de veehouder bovendien geleerd welke medicijnen het meest effectief en verantwoord zijn, maar véél belangrijker nog… hoe het ziektebeeld kan worden voorkomen, want immers: voorkomen is beter dan genezen!

Stalomgeving

Als de koeien in de winter op stal staan is het belangrijk dat ze ook niets te kort komen. Voldoende ruimte en ligplekken is hierbij belangrijk, maar ook voldoende frisse lucht, water en voer. Als extra comfort vinden de koeien het heerlijk als ze hun rug en kop kunnen masseren met een koeborstel. In 2012 zijn alle stallen voorzien van voldoende draaiende koeborstels en zachte ligplekken voor de koeien. Door middel van het KoeKompas wordt er constant gewerkt aan het optimaliseren van het stalklimaat, zodat de koeien het zo goed mogelijk hebben als ze binnen zijn. 

Kalfjes

Op het moment dat kalfjes worden geboren, is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk goede weerstand opbouwen. In tegenstelling tot baby’s hebben kalfjes bij hun geboorte namelijk niet veel antistoffen. Ze zijn dus daarom zeer gevoelig voor diverse ziektes, zoals diarree en longontsteking. Als een kalfje een goede start maakt, zal ze makkelijker uitgroeien tot een gezonde koe. Belangrijke factoren die bijdragen aan een goede start zijn goede en schone hokken voor de kalfjes, het goed binnenkrijgen van de eerste melk van de moederkoe (de biest), goede voeding en een geleidelijke blootstelling aan de omgeving. De gezondheid van het kalf staat voorop!