Aandacht voor de omgeving waarin we leven, vinden we van groot belang. In 1987 was Boermarke de eerste producent in Nederland die Boerenroomijs bereidde met melk van eigen boerderij. Naast de diverse roomijssoorten werd al snel ook Boermarke mousse van verse boerenmelk een zeer gewild product. Boermarke vond haar afzetgebied in de begintijd vooral via zuivelboerderijen in geheel Nederland. Mede doordat Boermarke alleen puur natuurlijke grondstoffen in haar producten verwerkte, was er al spoedig een brede interesse voor deze producten. Het werken met eigen boeren is voor Boermarke een grote plus om zo goed zicht te houden op de totale zuivelketen. Van Koetje tot Toetje!

Eigen Boeren uit de buurt

Boermarke en De Zuivelmakers werken samen met eigen boeren die de melk exclusief aan ons leveren. Momenteel bevinden zicht een groot deel van de veehouders zich in het Groene Hart. De samenwerking is gericht op een continue proces van wederzijdse verduurzaming, waarbij we nauw contact houden met onze veehouders. We kennen de families dan ook persoonlijk.

Landschapskwaliteit

In hun bedrijfsvoering houden onze boeren rekening met de landschapskwaliteit, oftewel de natuur rondom de boerderij. Bij alle boeren hebben we een biodiversiteitsmeting gedaan, waarbij de flora en fauna in kaart is gebracht. Veel van onze boeren doen extra inspanningen voor een goed agrarisch natuurbeheer ter bevordering van de weidevogels, zoals het niet maaien van de slootkanten om nesten te vermijden, maar ook het aanleggen van ‘Plas-Dras-plekken’ of poelen, zodat weidevogels goed kunnen vertoeven. Daarnaast lopen alle koeien in de lente en de zomer buiten in wei, wat goed is voor de koe, maar ook past binnen het Nederlandse landschapsbeeld.

 

Meer aandacht voor oorsprong

Voor onze producten vinden we het belangrijk dat we goed weten waar onze ingrediënten vandaan komen, dat ze van hoge kwaliteit zijn en ze zo min mogelijk bewerking ondergaan. We controleren onze melk op diverse kwaliteitsparameters en de boeren worden ook beloond voor het leveren van een goede kwaliteit. 
Voor onze andere ingrediënten zoals aroma's  en hulpstoffen werken we zo veel mogelijk met natuurlijke ingrediënten. We streven met onze leveranciers aan continue verbetering en verduurzaming van onze grondstoffen.