Eigen Boeren uit de buurt.

De Zuivelmakers en Lebo Kaas werken samen met eigen boeren uit de regio. De Zuivelmakers en Lebo Kaas ontvangen de melk en verwerken deze binnen 24 uur. Alle  boeren zijn gelegen in het Groene Hart, grotendeels in de Utrechtse Waarden, maximaal 30 km van De Zuivelmakers vandaan. Hierdoor bevatten onze producten de keurmerken ‘Erkend Streekproduct’ en ‘Erkend Groene Hart Producten’. De samenwerking is gericht op een continue proces van wederzijdse verduurzaming, waarbij we nauw contact houden met onze veehouders. We kennen de families dan ook persoonlijk.

Landschapskwaliteit.

In hun bedrijfsvoering houden onze boeren rekening met de landschapskwaliteit, oftewel de natuur rondom de boerderij. Bij alle boeren hebben we een biodiversiteitsmeting gedaan, waarbij de flora en fauna in kaart is gebracht. Veel van onze boeren doen extra inspanningen voor een goed agrarisch natuurbeheer ter bevordering van biodiversiteit, zoals het niet maaien van de slootkanten om nesten te vermijden, het participeren in een project voor het krijgen van een gezonde boerensloot, maar ook het aanleggen van ‘Plas-Dras-plekken’ of poelen, zodat weidevogels goed kunnen vertoeven. Daarnaast lopen alle koeien in de lente en de zomer buiten in wei, wat goed is voor de koe, maar ook past binnen het Nederlandse landschapsbeeld.

 

Meer aandacht voor oorsprong.

Voor onze producten vinden we het belangrijk dat we weten waar onze ingrediënten vandaan komen, hoe ze gemaakt worden en dat ze zo min mogelijk bewerking ondergaan. De kwaliteit van onze ingrediënten staat bovenaan. We controleren onze melk op diverse kwaliteitsparameters en de boeren worden ook beloond voor het leveren van een goede kwaliteit. Voor onze andere ingrediënten werken we zo veel mogelijk met natuurlijke ingrediënten. We streven met onze leveranciers aan continue verbetering van onze ingrediënten. Ons fruit bevat altijd grote stukken fruit en is bovendien goed zichtbaar in de beker, waardoor de consument ziet wat ze krijgt. Bovendien blijft door onze typische onderlegging van fruit de smaak van het fruit optimaal behouden. Naast de kwaliteit van onze producten kijken we goed hoe we de keten zo kort mogelijk kunnen houden. We denken hierin samen met diverse partijen, waaronder met Nieuwvers.nl, een goed initiatief van Urgenda en Foodlog om te werken aan een 'foodrevolution', waarin consument en producent samen streven naar duurzamere werkwijzes.